Zerkenindex

Register van grafzerken

in de Martinikerk te Franeker

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingen te bundelen en - vooral qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te brengen.
De nummering is ontleend aan
"Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.
Een controle van de juistheid a.d.h.v. de zerken zoals die nu in de kerk aanwezig zijn zal worden uitgevoerd vr medio 2008.

Namens het College van Kerkrentmeesters
ir F. Zandveld
secretaris


Vind een zerk of rouwbord door op de eerste letter van een achternaam te klikken: